Sana için buradayım

Hizmetlerimiz hakkında kısa bilgi ve nasıl uygulanacağı

 1. Önsöz:
  a. Bu hüküm ve koşullar, Yaşam şirketi tarafından sağlanan tüm ürün ve hizmetler için geçerlidir.
  b. Yasham Digital Ltd şirketi, kendi takdir hakkı ile müşteriye karşı, değişen piyasa şartlarına göre herhangi bir hizmet veya ürünün asgari gerekliliklerini ve hizmet oranını sorumluluk almadan değiştirip düzeltme hakkına sahiptir.
  c. Bu sayfada Yasham, Yasham Digital Ltd.’ye atıfta bulunmaktadır.
 2. Sözleşmenin geçerliliği:
  a. Bu sözleşme, iptal edilmesi gereken zamana kadar geçerli sayılacaktır.
  b. Müşteri, iptal tarihinden bir ay önce Yaşam şirketine yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda bu sözleşmenin iptalini talep edebilir ve müşteri ödenmesi gereken tüm ücretleri ödemek zorundadır ve peşin ödenen ücretler veya katkı payları iade edilmeyecektir.
  c. Yaşam, aşağıdaki durumlarda bu sözleşmeyi iptal edebilir:
  – Resmi makamların ve yetkili makamların talebi üzerine.
  – Müşterinin bu sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmesi durumunda.
  – Firmanın lehine olabilecek belirli nedenlerden, iptal tarihinden bir ay önce bilgilendirme icin yazılı ihtar gönderilir.
 3. Müşterinin taahhüdü:
  a. Bu anlaşma, Yaşam şirketi tarafından müşterilerine sağlanan tüm hizmetleri içerir, bu nedenle bunlara uymak müşterilerin ve bu hizmetlerin tüm yararlanıcılarının sorumluluğundadır.
  b. Acenteler, distribütörler, özel sunucu sahipleri ve müşterileri bu sözleşmeye tabidir ve şirket, bu hükümlere uyulmaması halinde müşterilerine karşı herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmek durumunda değildir.
  c. Bu sözleşmeyi imzalamakla, veya Yaşam’ın ürün veya hizmetlerinden birini kullanmakla, müşteri Yaşam’a sağlanan tüm verilerin doğru olduğunu kabul eder.
  d. Müşteri, şirket talep ettiğinde veya her dönem için (Yaşam şirketi tarafından belirlenir) verilerini güncelleme taahhüdünü ve ayrıca bir değişiklik olduğunda verilerini şirketin kendisine tüm hizmetleri sağlayabilmesi için güncelleme taahhüdünü kabul eder.
  e. Müşteri, müşterilerine yasal olarak sunulan hizmetler ve tekliflerden sorumlu olduğunu kabul eder.
  f. İşbu sözleşmenin herhangi bir koşulunun ihlal edilmesi sonucunda herhangi bir sorumluluk veya yükümlülükten kurtarılması zararın karşılanmasını taahhüt eder.
  g. Posta kutusu veya e-posta adresi değiştiğinde yazılı ya da teknik destek kısmından Yaşam şirketini bilgilendirmelidir
  h. Müşteri, şirket politikasına veya Türkiye Cumhuriyeti politikasına aykırı faaliyetlerde bulunamaz, örneğin:
  a. İslam hukukuna aykırı ve ahlaki tutarsızlıklar, örnek olarak muhasım sitelere veya pornografik sitelere bağlantı.
  b. Şirket hizmetlerinin yasadışı kullanımı.
  c. Kamu güvenliğini, doğrudan veya dolaylı olarak, rahatsız etmek veya şiddet ve terörizmi teşvik etmek için arama yapmak.
  d. Başkalarının yasal haklarının suistimal edilmesi, aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:
  – Kişinin rızası olmadan özel bilgilerinin yayınlama.
  – Fikri mülkiyet haklarının ihlali.
  – Kişilere, resmi kurumlara, kişisel kurumlara veya şirketlere kasti olarak zarar veren bilgilendirme
  – Yasalara aykırı herhangi bilgi, dosya, materyal saklama veya dağıtma, hatta korsan programlar, bilgisayar korsanlığı programları ve korumalı kayıtlar gibi bağlantılar koymak.
  – Tüm Yaşam sunucularında her türlü IRC programını veya bunlar için herhangi bir hizmet programını kullanma veya dağıtma.
  – Yasaklanmış etkinlik ve programlardan herhangi birine sahip olunması veya bunların kullanılması için teşvik edilmesi, çalışsın ya da çalışmasın, bu kazanma, kullanıcıya karşı hizmeti durdurma veya tamamen iptal etme gibi önlemlerin alınmasına neden olacaktır.
  – Yaşam şirketi, şirketin cihazlarındaki sistem dosyalarını, elektronik postayı ve diğer verileri inceleme ve engellenen içerikleri veya şirketin gerekli olduğunu düşündüğü diğer nedenleri ortaya çıkarma hakkına sahiptir.
 4. Müşteri tarafından karşılanması gereken koşullar:
  a. Yaşam’ın hizmetlerinin kullanımı İnternet’in nasıl kullanılacağı, protokolleri, dilleri ve programları hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir ve gerekli bilgi seviyesi, müşteri tarafından beklenen kullanımın yöntemine ve kalitesine ve depolama alanının içeriğine bağlıdır.
  b. Müşteri, Yaşam şirketinin hizmetleriyle ilgilenmek için gerekli bilgiye sahip olduğunu tasdik eder ve şirketin, bu hizmetlerin çalışmaya devam etmesini sağlamakla ilgili konuların kapsamı dışında bilgi veya destek sağlamaktan sorumlu olmadığını onaylar.
 5. Paylaşılan sistem kaynaklarının kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar:
  a. Müşterinin hesabı, işlem bilgileri, bellek ve ağ kaynakları gibi sistem kaynaklarındaki diğer müşterilerle paylaşılıyorsa, ücretli aboneliğin türüne göre herkes eşittir ve hiçbir müşteri kendi payından fazlasını kullanma hakkına sahip değildir; böyle bir durumda müşteriyi bilgilendireceğiz ve ihtiyacına göre aboneliğini yükseltme veya sistem kaynaklarının tüketimini kabul edilebilir bir düzeye düşürme arasında seçim yapma hakkı vereceğiz.
  b. Her türlü program veya komut dosyası kodları, örnek olarak (GI / PHP / ASP Scripts), hizmetteki ortak site tarafından kullanılabilir, programları kurmak ve ardından hizmet kapsamı dışındaki taraflarca kullanmak yasaktır ve bunun cihazların veya ağın performansını etkileyecek şekilde meydana gelmesi durumunda, bu programlar önceden uyarı yapılmadan kapatılacaktır.
  c. Sohbet odaları çok büyük bir sistem kaynağı israfına neden olur; bu nedenle Yaşam şirketinin cihazlarındaki barındırma alanları içinde isteğe bağlı olarak sohbet programlarının kurulmasına izin verilmez, ancak bunlar şirketin hizmetlerinde Java ile veya Java olmadan sağlanır; sohbet programlarımız, ağa veya hizmet cihazlarına zarar vermeyen performansları açısından güvenilirdir.
  d. Arka planda çalışan programların veya (Cron Jobs), örnek olarak (IRC bots), (eggdrop), (BitchX), (XIRCON) veya hizmet cihazlarının görevleriyle çakışabilecek herhangi bir programın var olmasına izin verilmez; ancak bu etkinlikleri ağa veya hizmet cihazlarına zarar vermeyecek şekilde organize bir şekilde yönetmek için kontrol panelinde özel bir bölüm bulunmaktadır.
  e. Paylaşılan web barındırma: Şirket istendiğinde gerekli düzenlemeleri yapmak için, sunulan hizmetteki veri akışını, aylık izin verilen maksimum veri trafiğinin % 20’sini aşmamak kaydıyla bir ayın günlerine dağıtır ve izin verilen trafiğin tamamından bir günde ve aniden yararlanmak kesinlikle yasaktır.
 6. Sistem ve Ağ Güvenliği:
  Herhangi bir ağ bileşeninin donanım veya yazılım güvenliği ile ilgili bilgi edinmeye başlamak, bu sözleşmenin ihlali olarak kabul edilir ve ağın ve çalışan sistemlerin güvenliğini ihlal etme teşebbüsü bölümüne girer; bu aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:
  a. Yazılı izin olmadan kullanım, dinleme, bileşenleri arama, bilgi, ağ güvenlik bilgilerini aktarma veya kullanım lisanslarını araştırma.
  b. Herhangi bir kullanıcının, cihazın veya ağın hizmetlerine müdahale, ve bu, sistem kaynaklarını boşaltmak için herhangi bir biçimde büyük miktarda bilgi aktarımını veya internetteki herhangi bir bilginin kaynağının sahteciliğini ve gizlenmesini içerir.
  c. Bağlı ağlara sızmak veya gözetlemek (casusluk yapmak) için sunucularla iletişim kurma, doğrudan veya dolaylı olarak, kullanıcı erişimi kimlik doğrulama sistemlerinin açığını bulmaya çalışma, hizmet veya ağ güvenliği, herhangi bir ağın ağ güvenliğini izleme veya diğer sistemleri rahatsız etme.
  d. Hizmet cihazlarını veya müşterileri zayıflatmaya veya zarar vermeye yönelik her türlü girişim yasaktır, bütün Yaşam ağlarının ve cihazlarının kullanımı bu sözleşmede belirtlilen koşullara tabi olmalıdır, ve bunun ihmali sonucunda şirket cihazlarını korurken önceden bir uyarı vermeden hesabı askıya alır.
 7. E-posta:
  Gereksiz e-posta kullanımı Yaşam’ın ağına, bileşenlerine ve içeriklerine zarar verebilir; bu sözleşmeye göre aşağıdaki faaliyetler bunu engelliyor:
  – Alıcının amacına uygun olmayan (gereksiz e-posta) mesajlar göndermek.
  – Alıcının cevaplayamayacağı veya kaynağını bilemeyeceği (sahte) mesajlar göndermek.
  – Sitemizin yararı için dışarıdan (gereksiz e-posta) göndermek (pasif spam).
  – Yanıt alabilmek için sahte mesajlar göndermek.
  – Alıcıya yanıtlamak istemediği mesajlar (ileti bombardımanı) göndermek.
  – Normalden fazla mesajlar göndermek (mevcut sistem kaynaklarının % 20’sinden fazla).
  – Kişilerin izni olmadan mail listesine eklemek, ve alıcıların hepsi şahsen kayıt olmalı ve e-posta listeleri gereksiz e-posta dağıtmak için kullanılmaz.
  – Eğer mesajlar, haber grupları için kuralları ihlal ederse veya talep etmeyenlere gönderilirse veya mesajları almak için onay istemeden genel kullanım için bir posta adresi temin edilirse, gereksiz e-posta olarak kabul edilir.
  – Yukarıda belirtilen faaliyetlere hizmet eden programları dağıtmak veya satmak.
  – “E-posta bombardımanı” tekrarında bulunan veya bu tür faaliyetleri kışkırtan herhangi bir müşteri, bu sözleşmenin şartlarını ihlal etmiş sayılır.
 8. Teknik Destek:
  a. Yaşam şirketi, sadece müşterilerine hizmet alanında teknik destek sağlar. Bu destek müşterilerin yanlış kullandığı dış (harici) programlar, bununla birlikte indirilen veya çalıştırılan programlar veya bu programların sayfaları veya yorumlanması veya sorunlarının çözülmesi ve hata veren mesajlar veya bütün veya herhangi bir dosyayı veya verileri silmek veya veri kaynaklarının tanımlanmasındaki veya paylaşılan hizmet cihazlarında tahsis edilen kapasitesinden fazlasını indirme sonucu oluşan hata gibi faaliyetlerde sağlanmaz.
  b. Yaşam şirketi, teknik destek sistemleri aracılığıyla müşterilerine tenik destek sağlar ve yeni sistemler yaratma hakkına sahiptir. Mevcut herhangi bir teknik destek sistemlerini de durdurma hakkına sahiptir ve müşteriler bu konu hakkında bilgilendirilecektir.
  c. Müşteri, ekibin geç kalmasın durumunda, sipariş numarasını her zaman saklamalıdır.
 9. Yaşam Dijital Ürünler Garantisi:
  a. Yaşam şirketinin kurduğu bütün ürünler ve projeler için servis garantisi veriyoruz.
  b. Güvence belgesi aşağıdaki özellikleri içerir:
  – Ürünün bakımını yapmak * ve hizmetine devam etmek
  – Ürünün mevcut sürümünü indirmek “Güncelleme”
  – Ürünün herhangi bir acil veya teknik arıza durumunda hizmete hazır hale getirmeye çalışmak *
  – Ürünün verilerini geri getirmek * kaybolması ve son yedekleme döngüsünde dönmesi durumunda ** acil teknik bir durumda
  – Üründeki teknik ve programatik problemlemleri düzeltme * herhangi bir teknik arıza durumunda 48 saat içinde ücretsiz
  – Ürünün hayati bilgilerini koruma içine girilmesine müsade etmeme
  – Ürünün tasarımının ideal durumda ve şekilde olmasını sağlamak
  – Ürünün çalışmasının herhangi bir tasarım kusuruna neden olması durumunda *ürünü son yedekleme döngüsünde* ücretsiz olarak önceki durumuna geri yükleme
  c. Aşağıdaki durumlarda servis garantisi iptal edilir:
  – Eğer müşteri ürünün “kök erişim” panelini edinmek için yazılı istek arz ederse*
  – Ürün için ana yönetim panelinin alınması için yazılı talep olması durumunda *
  – Müşterinin ürünü *Yaşam’ın sunucuları dışında başka bir sunucuya transfer edilmesini talep etmesi durumunda
  – Müşterinin isteği üzerine* Yaşam şirketi dışında başka teknisyenlerin ve programcıların ürünün geliştirilmesine veya değiştirilmesine müdahale etmesi durumunda
  – Ürünün *Yaşam’ın sunucularının dışında barındırılması veya bulundurulması durumunda
  d. Yaşam, ürünün “onarım, veri kurtarma, modifikasyon” maliyetine *şirket garantisi dışında karar verme hakkını saklı tutar.
  e. Ürünün * Yaşam şirketine aşağıdaki koşullarda iade edilmesi garantisi:
  – Ürün iadesi ücretinin ödenmesi * garanti için tahmini 100 ila 200 USD
  – Ürün aktif hale getirilir * ve şirket garantisinden çıkmadan önceki son haline geri döner.
  – Şirket garantisinden ayrıldıktan sonra ürüne eklenen hiçbir veri, değişiklik veya geliştirmeden sorumlu değiliz.
  * Ürün : Yaşam şirketi tarafından kurulmuş ve geliştirilmiş bütün dijital ürünler. “Uygulamalar, web siteleri, çeşitli türlerde sistemler.”
  ** Yedekleme döngüsü: Sunucularımızda günlük, haftalık ve aylık yaptığımız yedeklemeler anlamına gelir.
 10. İlave programlar:
  a. Yaşam, müşterilerine kontrol panelinde bulunan bir dizi program sunar ve bu programlar kaynaktan gelir ki bu programların kodu veya kullanıcının arayüzü şirket tarafından modifiye edilmez ve bu programların teknik desteği, programları üreten şirketlerin sitesi aracılığıyla sağlanır.
  b. Müşterilerin Yaşam şirketi tarafından sağlanan programların kullanması şirketin olabilecek herhangi bir zarardan veya sorundan sorumlu olmadığını kabul ettikleri anlamına gelir.
 11. Yedekleme:
  Şirket, önemli dosyaların kaybolmamasını sağlamak için bütün sunucu cihazlarını günlük, haftalık, aylık yedekler, ancak yedeklerin geri yüklenmesi sürecinden kaynaklanan herhangi bir kusur, hata veya kayıp sonucunda herhangi bir veri, kaynak veya herhangi bir kaynak kaybından sorumlu olmayacaktır. Müşteri yalnızca sitenin içeriğindeki sayfalardan veya programlardan veya her türlü dosya, veri veya veri tabanının korunmasından sorumludur ve şirket kontrol panelinin içinde bütün sitelerin kopyalarını yedeklemek için kullanımı kolay programlar sağlar veya aynı programla, siteden istemci makineye indirilmesi kolay olan, sıkıştırılmış dosyalardaki veritabanlarını kolaylıkla herhangi bir zamanda alabilmelerine imkan tanır.
 12. Sınırlamalar ve Haklar:
  a. Alan isimleri:
  Yaşam şirketi, müşteri alan mülkiyetine saygı duyar, alan bilgilerini doğrudan müşterinin adına, e-postasına ve kişisel bilgilerine kaydeder ve alan kontrol paneli, müşterinin adı ve şifresini ile verir, böylelikle müşteri kendi alanını yönetir ve ayrıca, ayrılmış alanı başka bir şirkette barındırmak veya aktarmak isterse herhangi bir şirkete yönlendirir.
  – Rezervasyon süresinin uygun bir süre ile sona ermesinden önce, müşteri posta ile bilgilendirilecek ve alan adının rezervasyonunu yenilemede önceliğe sahip olacaktır.
  – Rezervasyon işlemini gerçekleştirdikten sonra geri alamazsınız ve alan adını rezerve etmek için ödenen tutar iade edilemez.
  – Alan adı rezervasyon süresinin sona ermesi ve takip eden ayın geçmesi durumunda müşteri alan adını geri alamaz.
  b. Barındırma:
  Müşterinin bilgileri ve şirketin herhangi bir hizmetiyle ilgili bilgileri yalnızca müşterinin hakkı olarak kabul edilir ve Yaşam, bu verilerin girilmesini engelleme veya aktarma veya silme veya engelleme hakkına sahip değildir Yasham Shop gibi kiralık platform hizmetleri hariç, Ve şirkete karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kaydıyla bunu yönetme konusunda tam yetkiye sahiptir yalnız eğer müşteri ödeme yapmadıysa veya kullanıcı, şirketin bu verilere erişmesini engellediği bir kişi ise veya bunun bir parçasıysa veya bu verileri silerse bu geçerli değildir.
  c. Sunucular:
  Sunucu sahipleri için ödeme koşulları her ayın 25’idir. Ödeme yapılmadığı takdirde sunucu ayın 28’inde askıya alınacaktır ve sunucu ayın 30’unda iptal edilecektir, dolayısıyla şirket bundan sonra herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 13. Yaşam Şirketi’nin hizmet siparişi için şartlar ve koşulları:
  a. Websitesinde bulunan müşteri hizmetleri aracılığı ile başvurunuzu gönderebilirsiniz.
  b. Yaşam Şirketi’nin müşteri yetkisi aşağıdaki gibidir:
  – Web sitesindeki müşteri hizmetleri aracılığıyla müşteriye veya kullanıcıya yapılan herhangi bir sorgu.
  – Yaşam şirketi hizmetinde müşterinin hesabı aracılığıyla talep edilen hizmetlerin sağlanmasından kaynaklanan müşteriye herhangi bir mali fayda.
  c. Yaşam şirketi, Yaşam’ın müşteri hizmetleri aracılığıyla müşteriden alınan herhangi bir talimatı veya soruyu, herhangi bir nedenle reddetme hakkını saklı tutar.
  d. Müşteri, kendisi tarafından yetkilendirilen kişilerin yalnızca Yaşam şirketinin hizmetlerine girmeye yetkili olduklarından emin olmak için her türlü çabayı göstermelidir ve müşteri, Yaşam şirketinin hizmetlerine girmesine izin verilen herhangi bir kullanıcının kimliğini veya gizli numarasını başka herhangi bir kişiye açıklamakla yükümlü değildir ve Yaşam şirketinin, temsilcilerinden veya distribütörlerinden herhangi birinin sorumluluğunu veya çalışanlarının herhangi bir talimat, talep veya soruşturma veya yürütülen işlemden kaynaklanan herhangi bir talep, kayıp, masraf, gecikme veya masraftan sorumlu olduğunu kabul eder. Yaşam şirketinin aracılığıyla, kullanıcının kimliğini veya şifresini kullanma yetkisi olmayan herhangi bir kişi tarafından, kullanıcının şifresinin veya kimliğinin başka bir kişiye ifşa edilmesi durumunda, müşteri veya kullanıcı şirketi derhal bilgilendirmeli ve yazılı bir rapor göndermelidir. Müşteri bu durumda aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:
  – Müşteri tarafından yazılı ve imzalı olarak işlemin durdurulması teknik destek talebi veya şirketin resmi telefon numarasından aksi bilgilendirilmedikçe Yaşam şirketi tarafından yapılan Bütün talimat ve sorgular kullanıcının kimlik ve şifresi üzerine dayalıdır.
  – Müşteri, kullanıcının kimliği, gizli numarası ve hesabı ile ilgili tüm verilerin veya bir bilgisayarda veya benzeri herhangi bir elektronik cihazda erişilebilen, indirilebilen veya saklanabilen diğer verilerin gizliliğini korumaktan tek başına sorumludur ve müşteri ayrıca, internetin, bir Işam şirketinin hizmetlerine erişim için kullanılması durumunda, yetkisiz herhangi bir kuruluşun yetkisiz kullanımından veya kötüye kullanımından kaynaklanan tüm sonuçlardan ve bunun müşteriye veya Yaşam şirketine doğrudan veya dolaylı mali kayıp veya zararla sonuçlanıp sonuçlanmadığından sorumludur.
  – Müşteri, teknik destek yoluyla alınan mesajların gizliliğini korumak için tüm önlemleri alma taahhüdüne ek olarak, Yaşam şirketine, bu teknik destek yoluyla tüm bildirimleri ve yazışmaları kendisine sağlama yetkisi verir.
 14. Web siteleri ve uygulamaları tasarlamak ve geliştirmek:
  a. Fiyat belirlenmeden önce tasarlanacak sayfa incelenir.
  b. Fiyat onaylanırsa, sözleşmede belirtili olan peşin ödeme şirketin banka hesabına yatırılır.
  c. Kalan miktar, işin tamamlanmasından sonra ve imzalanan sözleşmedeki şartlara göre teslim edilecektir.
  d. Müşterinin gerekçe göstermeksizin geri çekilmesi veya meblağı yatırdıktan sonra ikna edici bir sebep göstermeden sözleşmeyi feshetmesi halinde meblağ iade edilmeyecektir.
  e. Tasarlanan tüm sitelere Yaşam’ın linki yerleştirilir ve bağlantıyı silmek isterseniz sitenin toplam maliyetinin % 15’i eklenir.
  f. Tüm dahili ağ cihazları, içerikleriyle birlikte, kurulum tarihinden itibaren bir yıl garantilidir.
  g. Yaşam, gerekli yazılım lisansını şirketin sahibinden satın almaya yetkisi vardır.
  h. Resmi sahipler, korsan veya lisanssız yazılımların kurulumuna izin vermez.
  i. Herhangi bir programı kurmamız veya yerelleştirmemiz durumunda sitemize bir bağlantı yerleştirilir ve tüm yerelleştirme hakları Yaşam şirketine aittir.
  j. Yaşam planlanan teslimat tarihine bağlı kalır, ancak müşteri değişiklikleri sonucunda bazı gecikmeler ortaya çıkabilir. Müşteri siparişi (6) aydan fazla bir süre gözden geçirmezse, sipariş iptal edilmiş sayılır.
  k. Şirket, elektronik ödeme sistemi şirketleri gibi ilgilendiği diğer aracı şirketlerin politikalarından hiçbir şekilde sorumlu değildir ve Müşterinin sitesini tasarlamak için kullanılan diğer şirketler tarafından geliştirilen ürünlerden (forum programları, bloglar gibi) şirket sorumlu değildir, bu nedenle şirket, bu şirketler veya bu ürünler nedeniyle meydana gelen sorunlar için herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir.
  e. Şirket, forumun güncellenmesi ve teslimatı talep edilmesi sorumluluğunu kabul etmez ve kusurun bulunması için servis talep edilmesi durumunda saat başı 25 dolara hesaplanacaktır ve müşteri, çalışma ekibinin kontrol panelini teslim edip ve herhangi bir kusur olmadığından emin olmadan müşteri, programın kontrol paneline giremeyecektir.
 15. Genel Şartlar:
  a. Bu sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, herhangi bir zararı önlemek için soruşturma tamamlanıncaya kadar müşterinin hizmeti askıya alınacaktır.
  b. Yaşam şirketinin herhangi bir hak, yetki veya imtiyazı kendi başına kullanamaması veya geciktirmesi, bu haktan veya herhangi bir kısmından feragat teşkil etmez ve Yaşam adına herhangi bir hak, yetki veya taviz uygulaması, bu uygulamayı veya başka herhangi bir uygulamayı tekrar etmesini engellemeyecektir. Mevcut haklar ve adli tedbirler meşrudur ve karşılıklı olarak birbirini güçlendirir. Geçerli yasa, yönetmelik veya talimatlar tarafından sağlanan diğer hakları veya adli önlemleri hariç tutmaz.
  c. Ve aksi belirtilmedikçe Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve geleneklere tabidir ve anlaşmazlıkları çözme yetkisine sahip mahkemeler yetkilidir.
  Sözleşme şartları şirket yönetimi tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve ve müşteriler zamanında bilgilendirilir ve Müşterinin veya kullanıcının Yaşam şirketinin hizmetlerini kullanması, bu değişikliklerin kabul etmesi anlamına gelir.